Dokazi kažejo, da je pri otrocih, ki so pretreseni, večja verjetnost, da bodo vpleteni v partnersko nasilje v odrasli dobi

Komentarji