Oblasti dovolile, da ubijejo medveda, ker je bil preveč ˝prijazen˝ z ljudmi...

Komentarji
---